Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws!

                          HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

                     “BILJARTVERENIGING DE HAVEN” 
    DEEL 1
ALGEMENE BEPALINGEN


101 Begripsbepalingen.
102 Geldigheid van de bepalingen.
103 Officiële verenigingsmededelingen.

104 Reglementen van de vereniging.
105 Erkende en niet-erkende spelers.

106 Afsluiten van weddenschappen.

107 Deelnemen aan wedstrijden.

108 Functiebenaming; uitvoering taken.


DEEL 2
LIDMAATSCHAP


201 Toekenning van het lidmaatschap.
202 Overige bepalingen betreffende het lidmaatschap.
203 Verplichtingen leden die deelnemen aan de competitie


DEEL 3
FINANCIËN


301 Vorderingen op de vereniging.
302 Schulden aan de vereniging.
303 Door de vereniging terug te betalen bedragen.
304 Normen voor de vaststelling van de contributie.
305 Andere te betalen bedragen.
306 Hoofdelijke omslag.
307 Verantwoordelijkheid voor gelden en eigendommen van de vereniging.
308 Opzegging van het lidmaatschap (royement).
309 Overnemen van een door een vereniging opgelegd royement


DEEL 4
ALGEMENE VERGADERING – VERENIGINGSBESTUUR


ALGEMENE VERGADERING

401 Organisatie van de Algemene Vergadering.
402 Toegang tot de Algemene Vergadering.
403 De agenda van de Algemene Vergadering.
404 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering.
405 Notulen.
406 Verschijnplicht.
407 Buitengewone Algemene Vergaderingen.


VERENIGINGSBESTUUR

411 Benoemen en aftreden.
412 Beëindiging van de functie binnen het verenigingsbestuur.
413 Onverenigbaar zijn met beroepswerkzaamheden.
414 Taken van het verenigingsbestuur.
415 Taakomschrijving van de leden van het verenigingsbestuur.
416 Geheimhouding.
417 Bestuursvergaderingen.
418 In een vergadering aan de orde te stellen onderwerpen.

 


DEEL 5
COMMISSIES


501 Soorten commissies.
502 Permanente commissies.
503 Benoeming en ontslag van leden van een commissie.
504 Notulen, verslagen.
505 Werkwijze van commissies.
506 Verantwoordelijkheid.


DEEL 6
SLOTBEPALINGEN


601 Niet voorziene gevallen.
602 Inwerkingtreding.

 

Terug naar de vorige pagina Pagina printen