Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws!

De eerste 25 jaren


Reeds vroeg in het leven geroepen bij BV De Haven werd de activiteitencommissie een team waar veel gezelligheid uit voortkwam. Praktisch elk jaar werd de commissie bij elkaar geroepen om iets te organiseren. Dit is door de jaren heen heel aardig gelukt.

Al vroeg in het bestaan van de Haven werden er feesten, droppings en diverse fiets- en wandeltochten georganiseerd. De laatste jaren voor het 25 jarig jubileum van onze vereniging in 1998 werden er geen activiteiten meer georganiseerd met het oog op dit jubileum. Hetgeen natuurlijk goed werd gemaakt met de feestavond van ons jubileum.

De toenmalige commissie bestond uit Rudie Bathoorn, Arie Benard en Michel Tijhuis Trutmans. Door het niet organiseren van activiteiten in die jaren wil natuurlijk niet zeggen dat deze commissieleden die jaren niet actief zijn geweewst. Integendeel, zij zijn erg nauw betrokken geweest bij de organisatie van het jubileum.

Bij de oprichting in 1973 bestond de vereniging uit 13 personen, echter door de jaren heen groeide dit aantal beduidend. Hetgeen al snel vroeg om het organiseren van acticiteiten buiten de biljartsport om.

De toenmalige organisatie lag in handen van het bestuur.

Bij het Hulsbeek werd een feestavond georganiseerd en werd door Arie Benard (destijds penningmeester) een prijs afgesproken waarbij alles inbegrepen zou zijn, waaronder de drank en halve hanen. De uitbater van het Hulsbeek bleek echter spijt te hebben van zijn afspraak en moest na afloop verklaren dat er nog nooit zoveel bladen bier zijn uitgedeeld met een feestavond. Arie Benard schaamde zich dood bij het betalen van de afgesproken prijs.

In een latere periode werd het Hulsbeek voor een tweede maal als locatie gekozen. Deze keer stond karting op het programma. Herinnerd worden zeker die forse dames die gemakkelijk in de kart gleden maar er met geen mogelijkheid er weer uit kwamen.

In Buurse werden de leden eveneens op een grandioze dag getrakteerd.
Joop ter Bekke zat, zoals vele andere jaren, in de organisatie van deze dag.
Hij heeft zich echter erg veel zorgen gemaakt die dag. De georganiseerde dropping bleek toch vrij "moeilijk" te zijn. Met de chauffeur hebben ze alles afgezocht. De leden waren niet te vinden. Althans voor de organisatie. Dit keer werd door de leden het spelletje slimmer gespeeld dan door de organisatie. Door logisch na te denken en gewoon aan elk café te vragen of er een groep gasten verwacht werd, bleek al snel de juiste locatie gevonden te zijn. Na flink wat borrels kwam de organisatie binnen. Stomverbaasd, dat kon je wel zeggen, maar de leden waren "gevonden".
De maalltijd bestond uit boerenkool.

In Twickel/Delden was er een tocht georganiseerd waar Arie Benard de weg niet kon vinden, Door dichte mist was Arie, in gezelschap van Marietje Beernink, zomaar verdwenen. De tocht, uitgezet door Joop ter Bekke,, kon niet worden beëindigd door het tweetal. Ze keerden hopeloos terug naar de start.

In de latere jaren werd ook in Losser een dag onvergetelijk gemaakt. Althans op het gebied van de maaltijd. De boerenkool werd namens de leden "onvergetelijk" gevonden. Deze boerenkool werd samengesteld door 1 deel poeder en 4 delen water en "eet smakelijk". Meer wilden de leden er niet over kwijt. De dag zelf was fantastisch.

Net zo'n dag als de fietstocht in Haaksbergen. Er werd gefietst door het wonderschone "Venne".

In de laatste jaren werd nog een fietstocht in Beckum verreden. Dit werd gecombineerd mer de Oud-Hollandse spelen bij de Haven.

Het eten is in al die jaren uitstekend verzorgd geweest. Er zijn alleen wat ongelukjes voorgevallen met enkele droppings.

Iedereen zal zich de dag geheugen waarbij cafetariahouder Assink bij de fietstocht in Delden de heerlijke ijsjes probeerde uit te delen. Dat is hem in 't geheel niet gelukt. Het ijs was namelijk gesmolten.

Ook de fietstocht in Beckum zou uit moeten pakken als de dag met de heerlijke braadworsten. Helaas waren deze nog bevroren. Er moet wel bij gezegd worden dat dezelfde braadworsten later op de dag bij café de Haven zeer goed in de smaak vielen.

In de beginperiode tot de vroege jaren '80 kwam het geld beschikbaar uit de contributie die blijkbaar voldoende bleek om ook nog eens feesten te organiseren. Loterijen waren er niet. Bij de komst van voorzitter Rudy Grissen is er toen nogal wat veranderd. Loterijen werden georganiseerd en nog veel belangrijker, vanaf 1988 kwamen er Nationale finale's op de agenda te staan. Het liefst werden er finale's georganiseerd in de lagere klassen. Dat bracht veel supporters met zich mee. Het gevolg daarvan was een goede opbrengst.

Tijdens het bestaan van BV De Haven is het altijd gelukt om geweldigde activiteiten te organiseren en het huidige bestuur en de activiteitencommissie zullen dan ook in de toekomst alles in het werk stellen om deze traditie voort te zetten

Terug naar de vorige pagina Pagina printen