Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws!

De Haven en de Nationale Finale's


Het 1e Nationale kampioenschap dat werd gehouden in Café De Haven is er één geweest om niet snel te vergeten. Het betrof hier het Nationaal kampioenschap Kader 38/2 3e Klasse, gehouden op 21,22 en 23 oktober 1989.

Een halfjaar van voorbereiding is hieraan voorafgegaan omdat je als bestuur alles zo perfect mogelijk voor elkaar wilt hebben. Een programmaboekje werd gedrukt. Je moet adverteerders en sponsoren aantrekken.
Een verloting is ook een noodzaak om de kosten enigzins te drukken. Er werd een tribune geplaatst die geleend was van A. Veltkamp.


Grote zaal met tribune

Op een enkel schoonheidsfoutje na was het toernooi, dat de biljartvereniging voor het eerst ten deel is gevallen, perfect verlopen.
Als je dan 's maandags de kranten openslaat wordt dit nog eens bevestigd door de woorden van de toenmalige voorzitter van het Gewest, de heer Voorenkamp, waarbij de kop van het artikel luidt: "De Haven maakt met toernooi een goede beurt".

In 1990 werd een en ander beloond met maar liefst 3 Nationale kampioenschappen, namelijk:

Nationale finale Libre 5e Klasse
Nationale finale Anker-kader 57/2 1e Klasse
Nationale finale Kader 38/2 2e Klasse

Het volgende Nationale kampioenschap werd gehouden op 18, 19 en 20 oktober 1991. Het betrof hier de Nationale finale Kader 38/2 3e Klasse.

De daaropvolgende Nationale finale vond plaats op 4, 5 en 6 december 1992. Aangezien 5 december ook in dit toernooi zat heeft het bestuur gemeend om hier een kleurrijk tintje aan te geven door Sinterklaas en 2 Zwarte Pieten uit te nodigen om op zondag 6 december de prijzen uit te reiken. Dat dit een goede zet was bleek wel uit de vele reacties die we hierop hebben gehad.


Sinterklaas reikt de prijzen uit

 

In 1993 kreeg BV De Haven 2 Nationale kampioenschappen toegewezen, nl;
Nationale finale Libre 1e Klasse
Nationale finale Anker-kader 57/2 Hoofdklasse


Bij deze laatstgenoemde finale streden 8 topbiljarters om de prijzen. De uiteindelijke winnaar was Michel van Silfhout.
Voor de eerste maal was er een afgevaardigde van het gemeentebestuur, namelijk Wethouder van Sportzaken mevr. Marja de Waal. Tevens was het hele weekend aanwezig de Vice-voorzitter van de KNBB de heer Wim du Fossé.

In 1994 werden 2 Nationale kampioenschappen georganiseerd. De eerste was de strijd om de Nationale finale Anker-kader 57/2 1e Klasse.

Hierbij had het bestuur de bejaarden van Biljartvereniging Humanitas uitgenodigd om de kunst van het 57/2 te bewonderen. Dat deze morgen in goede aarde is gevallen blijkt wel uit onderstaand stukje, geschreven door een bewoner van het zorgcentrum.De andere finale in 1994 was de Nationale finale Driebanden klein 3e Klasse.

De laatste finale's vonden plaats in 1995 ( Anker-kader 57/2 Hoofdklasse) en in 1996 ( Kader 38/2 2e Klasse).


Terugkijkend op deze twaalf finale's kan men concluderen dat er enorm veel werk is verzet. Niet alleen door het bestuur maar ook zeer zeker door de wedstrijdleiding, de schrijvers, en niet te vergeten de mensen die de verloting regelden.

Vanaf 1996 zijn er geen Nationale kampioenschappen meer aangevraagd, mede doordat de Familie Braamhaar te kennen gaf er mee te stoppen eind 1996.

De nieuwe uitbaters Adnan en Inge namen toen het roer over.

In een later stadium hebben wij als bestuur in samenspraak met Adnan besloten om geen Nationale kampioenschappen meer aan te vragen omdat telkens de biljarts moesten worden verplaatst richting de zaal.
Hier komt bij dat het eventueel huren van biljarts een kostbare zaak is.Terug naar de vorige pagina Pagina printen