Regels Haven Bokaal 2024

  1. We hanteren het aanvangsmoyenne van de landscompetitie voor het seizoen 2024-2025.
  2. Bij spelers waar geen officieel moyenne van bekend is wordt deze bepaald door de organisatie.

Na de voorwedstrijden kan eventueel dit moyenne herzien worden. Bij het bandstoten kan de moyenne vaststelling vaker herzien worden door de organisatie, dit komt omdat van de meeste spelers geen officieel moyenne bekend is en omdat het vaststellen moeilijk is in te schatten.

  1. Voorronden ( Max. 30 deelnemers per spelsoort) :

 We spelen met poules van maximaal 5 deelnemers op 2 speeldagen. Iedereen speelt dan 1x tegen elkaar. Dit wil inhouden dat er 4 partijen gespeelt worden. Totaal zijn dat dan 10 wedstrijden. Dus 5 wedstrijden per speeldag.

We spelen 80% van de te maken caramboles bij Driebanden klein en Driebanden groot volgens de landscompetitie. Met de ondergrens van 15.

Bij Libre en Bandstoten spelen we 100% van de te maken caramboles volgens de landscompetitie.

Starttijd 19:00 Aanwezig 18:45.
Gereed tussen 23:00 uur en 00:00 uur ± 23:30 uur ( ongeveer 50min. Per wedstrijd )

We proberen zoveel mogelijk tussen dinsdag en vrijdag te plannen.

Graag het volgende in acht nemen :

–          Poule indeling ligt vast.

–          Speeldagen liggen vast.

–          Locatie ligt uiteraard vast.

De organisatie van de Haven Bokaal 2024 gaat e.e.a. in principe niet meer wijzigen.
Als een deelnemer bijvoorbeeld :

–          Niet alle speeldagen kan spelen en vooraf dit niet heeft aangegeven bij het inschrijfformulier

–          Of iets anders.

Dan dient de deelnemer dit ZELF in goed overleg te regelen met de andere deelnemers en de organisatie.

  1. Punten toekenning per wedstrijd gebeurt volgens het zogenaamde ‘Belgisch systeem’.
    Voor elke 10% aan gemaakte caramboles, afgerond na beneden, van de te maken caramboles krijg je 1 wedstrijdpunt.

Voorbeeld : Speler moet 33 caramboles maken, maar hij heeft maar 23 caramboles gemaakt in de wedstrijd.
10% van 33=3,3 dan deel je 23:3,3=6,96 en dit weer afronden naar beneden. De speler krijgt dan dus 6 wedstrijdpunten.
Voor een gewonnen wedstrijd krijg je ook 2 extra wedstrijdpunten en voor een gelijk spel krijg je 1 extra wedstrijdpunt.

  1. Plaatsing naar de volgende ronde door middel van een totale rangschikking, dus niet per poule.

– Je krijgt rangschikkingspunten voor de meest behaalde wedstrijdpunten, afgekort RWP.
– Voor het hoogste krijg je 1 RWP, voor het een na hoogste krijg je dan 2 RWP, enz. enz.
– Je krijgt ook ranschikkingspunten voor het hoogst behaalde moyenne percentage, afgekort RM%.
– Voor het hoogste RM krijg je 1 punt, voor het een na hoogste krijg je dan 2 RM%, enz.enz.
– Deze twee rangschikkingspunten (RWP. + RM%) worden bij elkaar opgeteld, afgekort Rtot.

De 10 spelers met de laagste Rtot. Punten gaan dan door naar de volgende ronde.
Zijn er spelers met een gelijk aantal rangkingspunten Rtot. Dan bepaald het behaalde carambole percentage wie er door gaat.

  1. De volgende ronde wordt nu opgesteld uit 2 poules van elk 5 deelnemers. Iedereen in een poule speelt dan 1x tegen elkaar ( dus weer 4 partijen ), totaal zijn er dan weer 10 wedstrijden dus 5 wedstrijden per speeldag.

We spelen 80% van de te maken caramboles volgens de landscompetitie.

Bij Libre en Bandstoten spelen we 100% van de te maken caramboles volgens de landscompetitie.

Starttijd 19:00 Aanwezig 18:45.
Gereed tussen 23:00 uur en 00:00 uur ± 23:30 uur ( ongeveer 50min. Per wedstrijd )

Plaatsing volgorde wordt bepaald zoals bij de voorwedstrijden en de beste 4 gaan door naar de finale.

  1. Finaledag, 1 poule van 4 deelnemers :

We spelen 100% van de te maken caramboles volgens de landscompetitie.
Iedereen in een poule speelt dan 1x tegen elkaar ( dus 3 partijen ), totaal zijn dat dan 6 wedstrijden.
Plaatsing volgorde wordt bepaald op de meeste wedstrijdpunten, indien gelijk dan op moyenne % indien weer gelijk dan op caramboles %.

 De nr. 1 is dan kampioen van de Haven Bokaal 2024 van de desbetreffende spelsoort.